Vietnamarch cam kết trách nhiệm

phamthanh 118 0 11368

Trách nhiệm của Vietnamarch trong việc thi công nội ngoại thất tại công trường

1. Về văn hóa.

– Thể hiện văn hóa, văn minh trong công việc, Không cố ý gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

– Tuân thủ nội quy chung.

– Giữ hình ảnh thân thiện, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong giao tiếp và trong công việc.

2. Về chất lượng công việc.

– Thống nhất với Chủ đầu tư các bản vẽ thiết kế thi công (Shopdrawing) và bảng mẫu vật liệu trước khi triển khai phần việc.

– Thực hiện Công Việc đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm hiện hành, các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ được thống nhất và quy định trong Hợp Đồng.

3. Về quản lý thi công và quản lý rủi ro.

– Số lượng cán bộ chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công trên Công trường phải được đăng ký với BQL khu căn hộ, phải có đủ trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định, phải được phổ biến đầy đủ nội dung các Quy đinh, Nội quy chung khi làm việc, thi công tại công trường và phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Bên B có quyết định thay đổi cán bộ chỉ huy Công trường/cán bộ kỹ thuật thi công hoặc số lượng nhân công trên Công trường, Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A, nêu rõ lý do/nguyên nhân thay đổi; và/hoặc nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của Bên A, Bên B có trách nhiệm thay nhân sự phù hợp.

– Máy móc, thiết bị, vật tư đưa vào thi công trong công trình phải phù hợp yêu cầu của Công Việc, tự bảo quản và phải được xếp đặt đúng nơi quy định.

– Đảm bảo vệ sinh công trường và môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ liên quan đến công trình cho Bên A và khu vực lân cận trong suốt thời gian thi công công trình. Công tác dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau khi hoàn tất công việc phải được thực hiện sau mỗi ngày thi công.

– Trong quá trình thực hiện công việc, nếu Bên B làm hư hỏng, gây thiệt hại đến tài sản và/hoặc ảnh hưởng đến tiến độ công trình của Bên A thì Bên B có trách nhiệm khắc phục bằng chi phí của mình và bồi thường cho Bên A toàn bộ thiệt hại (nếu có).

– Chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động. Mua, duy trì hiệu lực và giải quyết các đơn bảo hiểm liên quan đến tai nạn và thương tật về con người cho chuyên gia, cán bộ, nhân viên, công nhân, đại lý và nhân sự của Bên B; bảo hiểm cho máy móc thiết bị và tài sản của Bên B; và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với tai nạn, rủi ro cho bên thứ ba trong phạm vi công trường và/hoặc liên quan đến việc thi công tại Công trường.

– Bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất của Bên A và bên thứ ba. Tuân thủ đúng và đầy đủ các Quy định, Nội quy chung.

– Chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thực hiện Hợp Đồng. Bên A không có trách nhiệm đối với bất cứ sự cố nào đối với con người và thiết bị máy móc của Bên B trên công trường. Trong trường hợp Bên B từ chối hoặc chậm trễ trong việc khắc phục hậu quả gây ảnh hưởng đến Bên A, Bên A có quyền thay mặt Bên B giải quyết khắc phục hậu quả do Bên B gây ra cho Bên A hoặc bên thứ ba.

– Đưa khỏi công trình các cán bộ, nhân viên của Bên B khi có ý kiến bằng văn bản của Bên A về việc các cán bộ, nhân viên đó không đủ năng lực chuyên môn, hoặc cố tình vi phạm quy trình kỹ thuật thi công, tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng Quy định, Nội quy chung, không hợp tác trong quá trình kiểm soát của Bên A.

– Đối với những vật tư, thiết bị do Bên A cấp (nếu có), Bên B có trách nhiệm:

+ Lập báo cáo cân đối vật tư, thiết bị: nhập, dùng, tồn kho và khối lượng vật tư sử dụng trên khối lượng hoàn thành.

+ Thu dọn vật tư dùng dở về kho sau ca kíp làm việc.

+ Đảm bảo việc sử dụng vật tư đúng theo định mức do Bộ Xây dựng công bố cho tất cả các đơn vị thi công sử dụng vật tư do Bên A cấp, Bên B phải chịu toàn bộ chi phí nguyên vật liệu vượt định mức theo quy định này.

– Bất kỳ tổn thất hay thiệt hại phát sinh mà Bên A phải gánh chịu do Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định nêu tại Hợp Đồng và các Phụ lục ban hành kèm theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại, và Bên A có quyền khấu trừ vào giá trị thanh, quyết toán phải trả gần nhất cho Bên B mà không cần có sự đồng ý của Bên B.

– Các nghĩa vụ cụ thể sẽ theo thỏa thuận của các Bên quy định cụ thể trong hợp đồng.

Phòng xây lắp Vietnamarch.

45 đánh giá

Bình luận