Góp ý & khiếu nại

Kênh Vietnamarch tiếp nhận góp ý - phản ánh các vấn đề về dịch vụ và lỗi trong quá trinh sử dụng hệ sinh thái Vietnamarch. Thời gian phản hồi phục vụ tốt nhất giờ hành chính từ 08h00p đến 17h30p (các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 7)

Bình luận