Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ

phamthanh 60 0 3561

Vietnamarch Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ.

Thông tin dự án:

  1.  Tên dự án: nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ
  2.  Chủ đầu tư: Anh Nam – Ban Viễn Thông
  3.  Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Vietnamarch
  4.  KTS: Nguyễn Hồng Trường, Dương Tiến Quý
  5.  Khuôn viên: 624×152 m
  6.  Số tầng: 2 tòa nhà mỗi tòa 13 tầng

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 01

Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 01

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 02

Thiết kế nhà cao tầng dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 02

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 03

Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 03

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 04

Thiết kế nhà cao tầng dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 04

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 05

Thiết kế nhà cao tầng dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 05

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 06

Thiết kế nhà cao tầng dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 06

Thiết kế kiến trúc dự án nhà cao tầng 167 Thụy Khuê, Tây Hồ > Thiết kế kiến trúc dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 07

Thiết kế nhà cao tầng dự án 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 07

Phòng Tư vấn Kiến trúc Nội Thất Vietnamarch.,Group

32 đánh giá

Bình luận