Giải đáp: Đất nhà thờ có được cấp sổ đỏ không?

Thu Minh 134 0 9972

Quy định về pháp luật dân sự cũng như pháp luật về đất đai của Việt Nam thừa nhận về sở hữu chung quyền sử dụng đất các công trình nhà từ đường, nhà thờ họ hay đình đền. Cụ thể, xem chi tiết nội dung sau đây.

1. Đất nhà thờ họ có được cấp sổ đỏ không?

Nhà thờ họ thuộc sở hữu chung của một dòng họ, cộng đồng chung. Theo quy định của pháp luật Việt Nam về luật dân sự trong khoản 1 điều 211 trong luật dân sự 2015 chỉ rõ:

“Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.”

Vậy nên, đất công trình xây dựng nhà thờ họ, từ đường là thuộc sở hữu chung của các thành viên trong dòng họ. Bên cạnh đó, theo khoản 5 điều 100 luật đất đai 2013 cũng nêu rõ việc cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Giải đáp: Đất nhà thờ có được cấp sổ đỏ không? > Đất nhà thờ có được cấp sổ đỏ không?

Như vậy, theo đó, đất nhà thờ họ, nhà từ đường hoàn toàn có thể được cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà thờ cần được thực hiện theo nguyên tắc cộng đồng dân cư sử dụng đất đó mà không có tranh chấp và được UBND xã xác nhận đây là mảnh đất sử dụng chung cho cộng đồng. 

Theo đó, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì sẽ được cấp sổ đỏ đất nhà thờ họ và người đứng tên là người đại diện cho dòng họ (được cả dòng họ thống nhất) nhưng về bản chất thì đây vẫn là đất sử hữu chung của cả dòng họ.

****Xem thêm: Đất nhà thờ họ do ai đứng tên?

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhà thờ họ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Dòng họ đó cần chuẩn bị các giấy tờ về dòng họ và văn bản cuộc họp dòng họ để ủy quyền cho một người tham gia thực hiện giao dịch.
  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 Điều 100 Luật Đất đai nêu trên (nếu có).

Bước 2: Khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tiến hành nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Bước 3: Nếu hồ sơ giấy tờ còn thiếu qua sự kiểm tra của cán bộ tiếp nhận kiểm hồ sơ thì tiến hành bổ sung thêm những giấy tờ còn thiếu hoặc cần sửa lại. Nếu như hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, cùng với đó viết biên nhận để hẹn ngày nhận thông báo thuế. 

Bước 4: Đến hẹn ngày nhận thông báo thuế, bạn mang theo biên nhận và thực hiện những nghĩa vụ tài chính (nếu có). Khi đã xong thì nộp biên lai thuế tại bộ phận tiếp nhận và hẹn ngày nhận giấy chứng nhận. 

Bước 5: Đến hẹn ngày nhận giấy chứng nhận, bạn đến văn phòng đăng ký đất đai của huyện để nhận. 

Giải đáp: Đất nhà thờ có được cấp sổ đỏ không? > Đất nhà thờ có được cấp sổ đỏ không?

3. Đơn vị thiết kế nhà thờ họ, nhà từ đường uy tín

Là đơn vị chuyên thực hiện thiết kế những công trình kiến trúc tâm linh tại Việt Nam như nhà thờ họ, từ đường, đình chùa, lăng mộ,… Vietnamarch là điểm sáng số 1 trong lĩnh vực nhà thờ họ. Trải qua 20 năm cống hiến và phát triển, thực hiện nhiều công trình từ thiết kế nhà thờ họ 8 mái, nhà thờ họ 4 mái, nhà thờ họ 2 tầng,…. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất tại địa chỉ 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp theo hotline:

Vietnamarch – Đơn vị thiết kế nhà thờ họ, từ đường uy tín: 0918.248.297

31 đánh giá

Bình luận