Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông đúc sẵn

Trương Huyền 75 0 7836

Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn. Vietnamarch giới thiệu đến các bạn định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông đúc sẵn theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trong định mức ván khuôn gỗ cho kết cấu bê tông đúc sẵn đã tính hao hụt các lần sửa chữa.

Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông đúc sẵn > Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông đúc sẵn

Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông đúc sẵn

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệuLoại công tácVật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức
Loại vật liệu – quy cáchĐơn vịSố lượng
11.41001Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 4 mặtGỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp

Đinh 6cm

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

kg

3,150

0,680

15,00

1,540

11.41002Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 3 mặt (U)Gỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp

Đinh 6cm

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

kg

3,150

0,700

12,00

1,540

11.41003Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại nắp đanGỗ ván khuôn 3cm (kể cả đà nẹp)

Đinh 6cm

Dầu cặn thải

m3

kg

kg

4,680

16,00

0,710

11.41004Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột, cọc, giếng chìmGỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp

Đinh 6cm

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

kg

3,150

0,056

10,00

3,340

11.41005Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại dầm, xàGỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp, giằng chống

Đinh 6cm

Đinh đỉa d10

Dầu cặn thải

Mattít

m3

m3

kg

cái

kg

kg

3,150

0,800

4,970

30,00

3,720

0,370

11.41006Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại móngGỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp, giằng chống

Đinh 6cm

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

kg

3,150

0,800

15,00

1,540

11.41007Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột rỗngGỗ ván khuôn 3cm

Gỗ đà nẹp

Đinh 6cm

Dầu cặn thải

m3

m3

kg

kg

3,150

0,680

10,00

1,540

>>Xem thêm: Định mức vật liệu ván khuôn đổ bê tông tại chỗ

36 đánh giá

Bình luận