Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên

Phạm Thoa 58 0 5833

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon chuẩn bị đón Tết 2020. Một trong những khu vực trung tâm tại Long Biên nơi sẽ đón những lượt người cực khủng sang tham quan và mua sắm đồ đạc nên việc làm mới không gian văn phòng , showrom là vô cùng cần thiết.

1.Những công đoạn thi công quan trọng trong công trình này

1.1.Tập kết vật liệu để thi công trần thạch cao trong khu trung tâm thương mại Aeon Long Biên

Tết 2020 đã đến gần các trung tâm thương mại lớn như Aeon Long Biên liên tục làm mới các văn phòng , các khu tổ hợp vui chơi …

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Tập kết vật liệu để thi công trần thạch cao trong khu trung tâm thương mại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Tập kết vật liệu để thi công trần thạch cao trong khu trung tâm thương mại Aeon Long Biên

 

1.2.Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công giai đoạn 1 của công trình tại Aeon Long Biên

Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên > Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên >   Thi công trần thạch cao văn phòng tại Trung tâm thương mại lớn Aeon Long Biên >

33 đánh giá

Bình luận