Cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà đúng cách

Thu Minh 102 0 14144

Trong nhịp sống hối hả, việc thiền định và trì tụng đã trở thành những phương pháp để giữ kín sự thảnh thơi và tinh thần. Trong đó, “Chú Đại Bi” là một bài kinh giúp chúng ta kết nối với tinh thần trí tuệ bên trong mình và trí tuệ vĩnh cửu của vũ trụ . Hãy cùng nhau khám phá cách trì tụng Chú Đại Bi tại nhà bạn một cách đúng đắn, để mở ra cánh cửa tâm hồn và tạo nên một không gian thật sự an lạc và linh thiêng.

1. Chuẩn bị trước khi trì tụng chú Đại Bi tại nhà

1.1. Bàn thờ

Chuẩn bị một không gian thờ (có thể là phòng thờ riêng đối với những gia đình có không gian điều kiện cho phép, hoặc nếu không đặt tại vị trí thuận tiện trong gia đình cũng được), trên bàn thờ nên trưng bày tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để thể hiện lòng tôn kính, tượng Bồ Tát nên hướng về phía Tây, hướng của giới thức tỉnh.

Trên bàn thờ, mặc dù không bắt buộc nhưng nên sắp xếp hoa tươi, trái cây và lư hương để tạo ra không gian thơm ngát và linh thiêng. Nếu cần, bạn cũng có thể sử dụng chuỗi hạt gỗ để giúp tăng cường sự tập trung và trợ lực trong quá trình trì tụng. Điều này có thể giúp tạo ra sự ổn định và thư thái trong thời gian trì tụng và thiên định.

Cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà đúng cách > Cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà đúng cách

1.2. Cách ngồi, lạy đúng cách

Phương pháp ngồi thiền:  Chuẩn một tấm vải sạch hoặc khăn bông xếp gọn để tạo chỗ ngồi. Khi hành giả ngồi thiền, ngồi theo cách thức kiết già, nhưng nếu gặp khó khăn có thể thử theo thức bán già (ngồi xếp bằng, chân phải gác lên chân trái hoặc ngược). Lòng bàn tay nên đặt nằm nghiêng hướng lên trên, bàn tay mặt nên đặt lên bàn tay trái, đầu ngón cái hai tay nên chạm vào nhau. Để đảm bảo sự tập trung, mắt nên mở hé, nhắm mắt nhắm để tránh rơi vào trạng thái hôn trầm, nhưng cũng không nên mở quá lớn để không đánh mất tâm.

Lạy biểu lộ sự tôn trọng: Hành động lạy là cách biểu lộ tôn kính và tôn trọng. Người thiền sinh có thể ngồi thiền theo tư thế kiết già hoặc bán già, khi lạy chỉ cúi gập đầu xuống sàn phía trước, và kéo dài tư thế này một khoảng thời gian ngắn sao cho đủ để niệm một câu “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, xong ngồi dậy.

Cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà đúng cách > Cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà đúng cách

1.3. Cách tụng đọc chú Đại Bi chuẩn

Chú Đại Bi phải nên được trì tụng rõ ràng, nghe đủ tiêng, có giọng điệu trầm hùng, nhanh và liên tục bằng cách lấy hơi từ bụng ra. Kinh “Nghiệp Báo Sai Biệt” cho biết việc niệm Phật, hay tụng kinh, trì chú lớn tiếng có mười công đức sau đây:

Dẹp được sự buồn ngủ ám ảnh

Thiên ma hoảng sợ.

Tiếng vang khắp mười phương

Ba đường hết khổ

Tiếng đời chẳng lọt vào tai

Lòng không tán loạn

Dõng mãnh tinh tấn

Chư Phật vui mừng

Tam muội hiện ra trước mắt

Vãng sanh Tịnh Độ

2. Nghi thức hành lễ trì niệm Chú Đại Bi

Nghi thức hành thiền: Khi bắt đầu thiên nhiên, hành giả ngồi xuống trong tư thế kiết già hoặc bán già. Trước khi bắt đầu tự nhiên, hành giả nên điều chỉnh tư thế ngồi, thả vai, thả nhẹ cơ thể khoảng 5 lần để tạo sự thoải mái. Sau đó, điều chỉnh vị trí xương sống cho đúng, tiêu chuẩn là tư thế nằm thoải mái nhất.

Sau đó, lễ bắt đầu bằng công việc vang ba tiếng chuông: Khi tiếng chuông vang lên, hành động lắng đọng tâm hồn theo âm điệu giả tạo của nó. Tiếng chuông giúp tinh thần thanh tịnh, giúp hành giả làm trong sạch tâm hồn và giải thoát tội lỗi về thân, khẩu, ý. Như vậy, hành động giả đã sẵn sàng bước vào nghi thức hành động.

- Tịnh Pháp Giới và Tam Nghiệp Chơn Ngôn:

ÁN LAM (21 lần)

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ bà phạ, truật độ hám (3 lần)

- Tác Bạch Cúng Hương:

(Có thể có những bài nguyện hương khác nhau, hành giả có thể tự chọn bài nguyện hương quen thuộc).

Hương thơm giăng bủa

Thánh đức tỏ tường

Bồ Đề Tâm rộng chẳng suy lường

Tùy chỗ phóng hào quang

Lành tốt phi thường

Dâng cúng Pháp trung vương

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT, MA HA TÁT. (3 lần).

- Đảnh lễ chư PHẬT, BỒ TÁT:

Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-Di-Đà-Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Quá Khứ Vô Lượng Ức Kiếp, Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Quá Khứ Vô Lượng Kiếp, Chánh Pháp Minh Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhứt Thiết, Chư Phật Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Hiền Kiếp Thiên Phật, Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú. (Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Quán Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni, Cập Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Tôn Pháp.(Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.(Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát(Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế, Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

Nhất tâm đảnh lễ Ma HA Ca Diếp Tôn Giả, Vô Lượng Vô Số Đại Thanh Văn Tăng, Chư Lịch Đại Tổ Sư (Chuông, 1 lạy).

- Đại bi phát nguyện:

(Nếu một nhóm hành thiền chung, người chủ trì sẽ dâng lời phát nguyện này, các thiền giả chỉ nhẩm đọc theo và lắng lòng suy nghĩ theo lời nguyện.)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau biết tất cả Pháp.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau được giới định đạo.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm lên non niết bàn.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao,

Non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi.

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hương về cõi địa ngục,

Địa ngục liền mau tự tiêu tan.

Nếu con hướng về loài ngã quỷ,

Ngã quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu la,

Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh,

Súc sanh tự được trí huệ lớn.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm (10 lần)

(chuông, lạy)

Trên đây là cách trì tụng chú Đại Bi tại nhà đúng cách và đầy đủ, nếu như gia chủ cần tư vấn sản phẩm bàn thờ đứng, bàn thờ treo tường, đèn phòng thờ hãy liên hệ ngay với chuyên gia phòng thờ Vietnamarch để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn:

MẪU ĐÈN PHÒNG THỜ SALE UP TO 70% HOT NHẤT 2024

Bên cạnh đó, Vietnamarch cũng cam kết cung cấp giá cả hợp lý và cạnh tranh. Chúng tôi luôn tìm cách tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiết kiệm chi phí, từ đó đưa ra mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Điều này đảm bảo rằng khách hàng của bạn có thể sở hữu phòng thờ chất lượng và đẳng cấp với mức giá phải chăng nhất.

Đến với Vietnamarch, quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn tận tình  và chuyên nghiệp từ đội ngũ ngũ nhân viên kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng trong quá trình lựa chọn những sản phẩm phòng thờ chất lượng và chuẩn phong thủy, để đảm bảo rằng quý khách hàng sẽ có trải nghiệm mua hàng tốt nhất và hài lòng nhất.

Vietnamarch – Chuyên gia phòng thờ: 0904.202.880

22 đánh giá

Bình luận